ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ "โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร" ได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในเรื่องของ "การเว้นระยะห่างทางสังคม ,การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ,การจัดการด้านโภชนาการของนักเรียน และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน"
 ท่านผู้ปกครองสามารถอ่านประกาศโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทรเพิ่มเติมได้จากรูปภาพด้านล่างนี้ เพื่อร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของทางโรงเรียนค่ะ


โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 788 ครั้ง