ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

"SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวชูสกุล อาจมังกร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน อ่านสาสน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ์ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมรับฟัง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโล 26 มิถุนายน 2563โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2563,10:00   อ่าน 417 ครั้ง