ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะคณะผู้ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร "ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19" ที่ตรวจเยี่ยม และชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17

1.นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17
รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17
2.นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
3. นางสาวทิวาพร เมฆไหว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


ศูนย์อนามัยที่ 2
1.นางสาวพิชานัน หนูวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2.นางรัตนาภรณ์ เหมือนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
1.นายภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
2.นางทัศนีย์ จันทร์แสงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3.นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.นางปัญญ์ประคอง สาธรรม ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์
5.นายเอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์
6.นางสาวธนัชพร อ่อนอิงนอน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์
7.นายสมชาย มีกำลัง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.เพชรบูรณ์

โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,14:21   อ่าน 586 ครั้ง