รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร
413/8 หมู่ 7   ตำบลบึงสามพัน  อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
เบอร์โทรศัพท์ 056732269 เบอร์แฟกส์ 056732269
Email : choo_joke@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :